Kostol Márie Pomocnice kresťanov, Michalovce

Rímskokatolícky kostol, komunita saleziánov.